Sveikiname su švente, lietuviai!

Buriuotojai buvo vieni iš pirmųjų iškėlę trispalves savo laivuose, kai dar nebuvo laisvos Lietuvos. Galima prisiminti trijų jachtų žygį per Atlantą. 1989 metais jachtose “Lietuva”, “Audra” ir Dailė” plėvesavo trispalvės. Ir šiuo metu po visą pasaulį – Graikijoje ir Karibuose, Atlanto vandenyne ir Okeanijoje plaukioja jachtos, išdidžiai nešdamos Lietuvos vėliavą. ir didžiuojasi, jog yra tokios mažos šalies – Lietuvos piliečiai.

Su švente lietuviai!