Naujas plūduras ODAS

Kuršių mariose atsirado naujas ženklas. Okeanografinio plūduro tikrasis pavadinimas ODAS (Ocean Data Acquisition System). Plūduras susideda iš plaukiojančio ant vandens paviršiaus korpuso ir apatinės dalies, pastatytos ant dugno. Tvirtinamas prie inkarinės sistemos leidžiančios jam plūduriuoti numatytoje vietoje. Plūduras turi nepriklausomą energijos šaltinį, duomenų apdorojimo kaupiklį, plūduro esamos padėties nustatymo įrenginį (GPS) bei GSM ryšį. Jo paskirtis – esamajame laike atlikti meteorologinius, hidrologinius, hidrodinaminius ir kelis hidrobiologinius matavimus ir perduoti juos atitinkamoms žinyboms. Šie duomenys aprūpina naudotojus, dirbančius su gamtinių sąlygų vertinimu, ir yra prieinami kiekvienam besidominčiam jūrine aplinka.